Sürdürülebilirlik

Daha Güvenilir ve Daha Sağlıklı

Sürdürülebilirlik

Daha Güvenilir ve Daha Sağlıklı

izdepo; yürüttüğü tüm faaliyetlerde ve yatırımlarda temiz üretim teknolojilerine yatırım yapmayı, atık yönetimi ile çevre kirliliğini önlemeyi, enerjiyi ve suyu verimli kullanmayı önceliği kabul etmektedir.

İzdepo; yürüttüğü tüm faaliyetlerde ve yatırımlarda temiz üretim teknolojilerine yatırım yapmayı, atık yönetimi ile çevre kirliliğini önlemeyi, enerjiyi ve suyu verimli kullanmayı önceliği kabul etmektedir.

Sürdürülebilirlik hedeflerinin odak noktasını;

  • Atık miktarını azaltmak
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak
  • Çevre farkındalığını arttırmak için eğitimler vermek ve projeler gerçekleştirmek
  • Yasal yükümlülüklere uymak oluşturmaktadır.

İnovasyon

İzdepo yaptığı tüm yatırımlarda çevre duyarlı, enerji verimliliği yüksek, temiz enerji teknolojilerini tercih etmektedir. En son teknolojilerle donatılmış yeni yatırımların yanı sıra mevcut tesisleri modernize etmekte, üretim kapasitelerini yükseltmekte, üretilen ürünlerin kalitesini artırmakta, teknolojik altyapısını sürekli geliştirmektedir.

Ayrıca, bölgede inovasyon kültürünün yerleşmesi için de faaliyetler yürütmekte, projeler geliştirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İzdepo’da iş güvenliği fabrikanın kendisini korumaktan öte insanı ve dünyayı korumak üzerine şekillenmektedir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve gerekliliklerini şirket performansları üzerinden sürekli gözden geçirerek gerekli iyileştirmeleri, yatırım ve denetimleri yapmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

İzdepo çevre koruma bilinciyle gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinin yanı sıra bu anlamda sosyal bilincin de gelişmesini hedefleyerek sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmektedir. Çevre Yönetim Faaliyetleri kapsamında Orman Haftası ve Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlamakta, fidan dikilmekte ve fidan dağıtımı yapılmaktadır.

Çocuk yaşta bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek için şirket çalışanlarının çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlenmekte, ilköğretim sınıflarında çeşitli çevre yarışmaları yapılmaktadır.

Yatırımlarıyla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin toplumsal gelişimini desteklemektedir.

Instagram